آسپرگر چیست؟

1- تعریف آسپرگر

سندروم آسپرگر (Asperger) یک اختلال طیف اوتیسم مشخص شده ، و اختلال در تعاملات اجتماعی و الگوهای تکراری محدود رفتار، منافع، و فعالیت ها است. این سندرم هیچ تاخیر قابل توجهی در زبان ایجاد نمی کند اما مهارت های حرکتی را به تا خیر می اندازد. این اختلال می تواند خفیف هم باشد.

طبق گزارشات دو نفر از هر ده هزار کودکان به این اختلال دچار می شوند. پسران به احتمال زیاد، سه تا چهار برابر بیشتر از دختران به دچار می شوند.

2- نشانه های آسپرگر

 • ارتباط غیر کلامی کودک غیر طبیعی است
 • عدم رشد در ارتباط با همسالان
 • در نظر همسالان دیگر کودکی عجیب و خاص است
 • عدم به اشتراک گذاشتن لذت ، منافع، و یا دستاوردهایش با دیگران
 • اختلال قابل توجهی در ابراز لذت از شادی دیگران
 • ناتوانی در احساسات اجتماعی یا احساسات عاطفی
 • عدم انعطاف در مراسم مذهبی خاص یا معمول
 • ضربه زدن تکراری انگشت، پیچش، و یا حرکات کل بدن
 • اشتغال ذهنی  و علاقه غیر منتظره شدید،  به نقاطی محدود
 • اشتغال ذهنی با بخش هایی از اشیاء
 • رفتارهای تکراری، از جمله رفتارهای خود آسیب رسانی تکراری

3- دلیل آسپرگر

با استفاده از تکنیک های پیشرفته تصویربرداری مغز، دانشمندان تفاوت های ساختاری و عملکردی در مناطق خاصی از مغز فرد طبیعی را با  بیمار آسپرگر (AS) مقایسه کردند. با مشاهدات به این نتیجه رسیدند که احتمال دارد، فرد مبتلا به آسپرگردر دوران جنینی دچار حرکت ها و جا به جایی غیر طبیعی سلول های جنینی بوده است که بر ساختار مغز و سیم کشی آن تاثیر گذاشته و باعث مشکل در مدارهای عصبی  و کنترل در افکار و رفتار فرد دارد.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که به احتمال زیاد یک گروه مشترک از ژن ها که در فرد مبتلا  تغییر یا حذف شده، که در  میزان و علائم بیماری در افراد مختلف موثر است.

4- درمان آسپرگر

درمان بر سه علامت اصلی تمرکز دارد:

1- مهارت های ضعیف ارتباطات

2- حرکات وسواسی یا تکراری

3- بد ترکیبی جسمانی 

برنامه درمانی موثر بر کودک، یک برنامه قابل پیش بینی ارائه می دهد ، طی مراحل ساده به کودک می آموزد  تا به طور فعال توجه کودک را در ساختار های زیادی درگیر می سازد، و سعی بر تقویت منظم رفتار کودک می کند.

که عبارتند از :

 • آموزش مهارت های اجتماعی ، مهارت های لازم برای تعامل و ارتباط موفق با کودکان دیگررا  می آموزد
 • درمان شناختی رفتاری
 • گفتار درمانی، که کمک می کند تا کودک بتواند احساسات خود را بهتر مدیریت کند و باعث کاهش در وسواس و حرکات تکراری
 • دارو درمانی ، برای شرایطی مانند افسردگی و اضطراب
 • کار درمانی ،  برای کودکانی که در یکپارچه سازی و هماهنگی حسی یا حرکتی ضعیف هستند.
 • درمان تخصصی گفتار، آموزش کاربرد زبان برای بیان خواسته ها
 • آموزش والدین از تکنیک های رفتاری و پشتیبانی
اسکرول