اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

1- تعریف اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی (Antisocial Personality Disorder) توصیف افرادی است که تمایل به نادیده گرفتن دیگران، و نقض حقوق آنان دارند. این اختلال زیر مجموعه اختلالات شخصیت است. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی به طور محسوسی با انتظارات فرهنگی و اجتماعی جامعه افراد خود مخالف اند. شروع این بیماری از دوران نوجوانی یا اوایل دوران بلوغ، آغاز می شود. طول زمان پایدار باشد، و منجر به پریشانی شخصی و اختلال در فرد می شود.

تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی است به افراد زیر سن 18 داده  نمی شود، مگر اینکه سابقه علائم اختلال سلوک در قبل از سن 15 سالگی در فرد وجود داشته باشد. شدت علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی می تواند درافراد مختلف  متفاوت باشد. رفتارهای مضر، خطرناک ، جامعه ستیز و یا روانی در این افراد مشاهده می شود. بحث های زیادی در توصیف این اختلال وجود دارد. محوریت رفتار افراد مبتلا به این اختلال، عمدتاً جامعه ستیزی در آنان است. عوارض این اختلال شامل حبس، مواد مخدر، اعتیاد به الکل و… می باشد.

افراد با این اختلال در نگاه همسالان خود گاهی جذاب و مهیّج به نظر می آیند، اما در واقع آنان تحریک پذیر و پرخاشگر و غیر مسئولانه رفتار می کنند. اقدام به خودکشی نیز درافراد مبتلا به این اختلال گزارش شده است.

2- نشانه های اختلال شخصیت ضد اجتماعی

  • بی توجهی به قوانین جامعه
  • نقض حقوق فیزیکی یا احساسی دیگران
  • عدم ثبات در کار و زندگی در خانه
  • عدم پشیمانی
  • شوخ طبعی سطحی و جذابیت
  • بی مبالاتی، تکانشگری
  • تشخیص اختلال سلوک در دوران کودکی این افراد

تشخیص این بیماری در افراد بالای 18 سال داده می شود. شخصیت ضد اجتماعی با  ارزیابی روانی تأیید می گردد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی اغلب به سوء مصرف الکل و مواد مخدر دیگر نیز درگیر هستند، که می تواند علائم این اختلال را تشدید و پیچیده نماید.

3- دلایل اختلال شخصیت ضد اجتماعی

در حالی که علت دقیق این اختلال ناشناخته است، اما دلایل زیست محیطی و عوامل ژنتیکی نقش مهمی در این اختلال دارند. از عوامل ژنتیکی می توان گفت در افرادی که پدر یا مادر دچار این اختلال باشند، امکان بالاتری بر ابتلای این بیماری در کودکان آنان وجود دارد، و عوامل زیست محیطی، می توان رشد اختلال شخصیت ضد اجتماعی در افرادی که در محیطی قرار گیرند که رفتار ضد اجتماعی در آن وجود دارد، را نام برد.

حدود 3 درصد از مردان و حدود 1 درصد از زنان به اختلال شخصیت ضد اجتماعی مبتلا می شوند، که درصد بسیار بالاتری از آنان در زندان ها هستند.

4- درمان دلایل اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی، یکی از اختلالات شخصیت است که درمان آن ساده نیست. افراد به ندرت به دنبال درمان خود هستند، وتنها زمانی اقدام به درمان می نمایند که دادگاه آنان را موظف به درمان نماید. هنوز درمان شناخته شده برای این اختلال وجود ندارد. عمودتا با دارو درمانی و روان درمانی سعی بر آرام کردن روان نا آرام آنان می شود.

اسکرول