آسپرگر چیست؟

1- تعریف آسپرگر سندروم آسپرگر (Asperger) یک اختلال طیف اوتیسم مشخص شده ، و اختلال در تعاملات اجتماعی و الگوهای تکراری محدود رفتار، منافع، و فعالیت ها است. این سندرم هیچ تاخیر قابل توجهی در زبان ایجاد نمی کند اما مهارت های حرکتی را به تا خیر می اندازد. این اختلال می تواند خفیف هم باشد. […]

اسکرول