اختلالات ارتباطی چیست؟

1- تعریف اختلالات ارتباطی اختلالات ارتباطی (Communication Disorders) شامل مشکلاتی مربوط به گفتار، زبان و پردازش شنیداری است. اختلال در ارتباط می تواند تکرار صدای ساده مانند لکنت زبان تا ناتوانایی استفاده گفتار و زبان برای ارتباطات (آفازی) باشد. برخی از علل اختلالات ارتباطی شامل: از دست دادن شنوایی، اختلالات عصبی، آسیب های مغزی، عقب […]

اسکرول