اختلال بیش فعالی چیست؟

1- تعریف اختلال بیش فعالی اختلال کم توجهی یا بیش فعالی (ADHD)، اختلال عصبی- رفتاری است با ترکیبی از بی توجهی، حواس پرتی، بیش فعالی و رفتار تکانشی همراه است. اختلال بیش فعالی  در اوایل زندگی ظاهر می شود. طبق گزارشات انجام شده، 3 درصد از 7 درصد کودکان سن مدرسه، به این بیماری مبتلا هستند. […]

اسکرول