افسردگی چیست؟

در اختلال افسردگی فرد دارای احساسات نسبتاً ماندگار غم و اندوه ، بی ارزشی و عدم تمایل به شرکت در فعالیت های لذت بخش است.  تعریف افسردگی اختلال افسردگی (Depressive Disorders) یک بیماری است که شامل تغییر در خلق و خوی، و افکار است ، این اختلال عملکرد طبیعی فرد را در زندگی روزمره دچار […]

عاقبت بیماران دوقطبی چیست؟

اختلال دوقطبی یا جنون افسردگی ، بیماری است که با تغییر شدید خلقی همراه است. این بیماری ترکیبی از افسردگی، اضطراب، توهم بعلاوه فاز انرژی بالا است که به عنوان حملات جنون شناخته شده است. اختلال دوقطبی چیست؟ اختلال دو قطبی (Bipolar Disorder) ، بیماری جنون ادواری است. یک اختلال مغزی که باعث تغییرات غیر […]

اسکرول