اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

1- تعریف اختلال شخصیت ضد اجتماعی اختلال شخصیت ضد اجتماعی (Antisocial Personality Disorder) توصیف افرادی است که تمایل به نادیده گرفتن دیگران، و نقض حقوق آنان دارند. این اختلال زیر مجموعه اختلالات شخصیت است. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی به طور محسوسی با انتظارات فرهنگی و اجتماعی جامعه افراد خود مخالف اند. شروع […]

اسکرول