اختلال شخصیت وابسته چیست؟

اختلال شخصیت وابسته (Dependent Personality Disorder) به یک بیماری روانی است که فرد برای رفع نیازهای عاطفی و جسمی اتکای بیش از حد بر شخص دیگری مانند والدین، همسر، برادر، خواهر و یا دوست خود دارد. 1- تعریف اختلال شخصیت وابسته صفات شخصیتی طبق الگوهایی شکل خواهد گرفت. این الگوها از تفکر فرد در مورد […]

اسکرول