اختلال وحشت زدگی یا پانیک چیست؟

اختلال وحشت زدگی یا پانیک (Panic Disorder) ، بخش غیرقابل کنترل ترس است که تظاهرات فیزیکی آن عبارتند از: تپش قلب، تعریق و سرگیجه است. نگرانی در مورد رخ دادن حمله ترس ممکن است باعث اضطراب بیشتر در فرد گردد. 1-  اختلال وحشت زدگی یا پانیک چیست؟ در این اختلال فرد به طور ناگهانی دچار […]

اسکرول