اختلال استرس حاد چیست؟

1- تعریف استرس حاد چیست؟ اختلال استرس حاد (ASD) در عرض یک ماه پس از تجربه فرد در یک رویداد استرس زا مانند تهدید به مرگ یا مرگ واقعی، آسیب جدی، نقص فیزیکی به فرد یا دیگران روی خواهد داد، که  فرد در پاسخ به این تجریبات استرس زا دچار ترس، درماندگی و وحشت  فراوان […]

اسکرول