اضطراب از کجا آمده است و چگونه از آن رها شویم؟

بسیاری از ما در مراحل مختلفی از زندگی خود اضطراب را تجربه کرده‌ایم. در واقع اضطراب واکنش بسیار عادی نسبت به رویدادهای اضطراب زای زندگی ما مانند تغییر شغل، مشکلات مالی و … است. ولی این سطح از اضطراب تا حدی قابل پذیرش است که سطح اضطراب نسبت به رویدادی که رخ داده همسان باشد […]

اسکرول