راههای درمان اعتیاد به مواد مخدر

1- تعریف اعتیاد به مواد مخدر توهم زاها مواد مخدری هستند که باعث تحریف توهمات عمیق در برداشت یک فرد از واقعیت می شوند. در این حالت، مصرف کنندگان  با مشاهده تصویری صدا و بو، آن را نیز حس می کنند که در واقع، وجود خارجی ندارند. توهم زا باعث نوسانات خلقی شدید با انتقال […]

اسکرول