چگونه با آسیب های خیانت همسر مبارزه کنیم؟

اضطراب بعد از خیانت بعد از تجربه دردناک خیانت، ضربه شدید روحی به فرد وارد کند. خیانت، شما را بیش از حد ناراحت می‌کند، چه شما کسی باشید که رابطه نامشروع داشته و چه به شما خیانت شده باشد. متاسفانه، اضطراب و تجربه خیانت داشتن با هم اتفاق می‌افتند. چه این رابطه نامشروع احساسی باشد […]

آیا تفاوتی بین افسردگی و غم وجود دارد؟

در سال هایی که من کار می کردم، افراد بسیاری را ملاقات کردم که از افسردگی رنج می بردند اما فکر می کردند که صرفاً غمگین هستند و در مقابل، بسیاری از افرادی که غمگین بودن، با نگرانی به من مراجعه می کردند و نگران اختلال افسردگی شان بودند. از آنجا که افسردگی را با […]

افسردگی چیست؟

در اختلال افسردگی فرد دارای احساسات نسبتاً ماندگار غم و اندوه ، بی ارزشی و عدم تمایل به شرکت در فعالیت های لذت بخش است.  تعریف افسردگی اختلال افسردگی (Depressive Disorders) یک بیماری است که شامل تغییر در خلق و خوی، و افکار است ، این اختلال عملکرد طبیعی فرد را در زندگی روزمره دچار […]

اسکرول