عاقبت بیماران دوقطبی چیست؟

اختلال دوقطبی یا جنون افسردگی ، بیماری است که با تغییر شدید خلقی همراه است. این بیماری ترکیبی از افسردگی، اضطراب، توهم بعلاوه فاز انرژی بالا است که به عنوان حملات جنون شناخته شده است. اختلال دوقطبی چیست؟ اختلال دو قطبی (Bipolar Disorder) ، بیماری جنون ادواری است. یک اختلال مغزی که باعث تغییرات غیر […]

اسکرول