در ازدواج با افراد خودشیفته چگونه رفتار کنیم

آیا شما با یک فرد خودشیفته، رابطۀ عاشقانه دارید؟ اگر این‌طور است، شما خواهید می باید که مرزهایی را تعیین کنید تا از خودتان را در برابر رفتارهای خطرناکی که آن فرد خودشیفته انجام می‌دهد، محافظت کنید. یک فرد خودشیفته، چه ویژگی‌هایی دارد؟ ما به کسی می‌گوییم خودشیفته که گرایشات خودشیفتگی دارد، وقتی که آن […]

خودشیفتگی چیست؟

1- تعریف اختلال شخصیت خودشیفتگی افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفتگی (Narcissistic Personality Disorder) طور کلی معتقدند که جهان حول محور آنها می گردد. شامل رفتار متکبرانه، به دور از همدردی برای افراد دیگر و تحسین خود که همه این رفتار ها به طور مداوم در محل کار و در روابط با دیگران آشکار است. […]

اسکرول