دلیریوم یا گیجی شدید چیست؟

1- تعریف دلیریوم چیست؟ دلیریوم یا گیجی شدید (Delirium) باعث سردرگمی و تغییرات سریع در عملکرد مغز می گردد. در طول مدت کوتاه زوال عقل رخ می دهد، که اغلب ناشی از بیماری جسمی یا روانی است. علت اصلی این سر درگمی باید بررسی شود. دلیریم و گیجی شدید می تواند از عوارض جانبی برخی […]

اسکرول