۱۵ راهکار درمورد اعتماد کردن در رابطه

به طور کلی، به عمل ایجاد اطمینان و توانایی متکی بودن به دیگران، اعتماد می‌گویند. اعتماد برای عملکرد در روابط نزدیک، شرکت سهامی و جامعه و برای شاد بودن نسبی افراد، ضروری است. اگر اعتماد نداشته باشید، ترس بر شما غلبه می‌کند. بنابراین، چگونه در یک رابطه، اعتماد‌سازی کنیم؟ اعتماد تا حدی که نگران کننده […]

5 نشانه های یک رابطه سمی چیست

آیا رابطه‌ام سمی‌است؟ ازکجا بدانیم رابطه سمی داریم؟ اگر اخیرا این سوالات را از خود کرده‌اید به احتمال زیاد در رابطه‌ای سمی هستید. نگرانی دربارۀ چگونگی خارج شدن از ازدواجی سمی یا چگونگی رفتار با همسری سمی راه به‌جایی ندارد. پایان دادن به روابط سمی و رها کردن افراد سمی به‌هیچ وجه آسان نیست، اما […]

اسکرول