سندرم آشیانه خالی چیست؟

1- تعریف سندرم آشیانه خالی سندرم لانه خالی اشاره به احساس افسردگی و یا اندوهی دارد که  والدین بعد از اینکه فرزندان خانه را ترک می کنند، دچار آن می شوند. این اندوه ممکن است با رفتن فرزندان به دانشگاه و یا ازدواج آنان باشد. زنان با احتمال بیشتری نسبت به مردان تحت تاثیر قرار […]

اسکرول