نقش عشق در رابطه مشترک چیست؟

عشق  تجربه ای ویژه و شگرف است که تفسیر آن چندان هم ساده نیست و بسیاری از بزرگانی که آن را تجربه کردند، در بیان تعریفی دقیق، از آن محتاطانه عمل کردند. مولانا وقتی به شرح عشق می رسد، با یک بیت تسلیم عشق می شود: هر چه گویم عشق را شرح و بیانچون به […]

مراحل روانی و عاطفی در جدایی سالم چیست؟

طلاق در اصطلاح به  پایان رابطه زناشویی گفته می شود. در حقیقت همان گونه که پیوند بین افراد طبق قراردادهای رسمی و اجتماعی صورت می گیرد، وقتی طرفین نتوانند به دلایل گوناگونی مانند شخصیتی، محیطی ، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر زندگی کنند، به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم طلاق می گیرند. البته […]

اسکرول