نقش عشق در رابطه مشترک چیست؟

عشق  تجربه ای ویژه و شگرف است که تفسیر آن چندان هم ساده نیست و بسیاری از بزرگانی که آن را تجربه کردند، در بیان تعریفی دقیق، از آن محتاطانه عمل کردند. مولانا وقتی به شرح عشق می رسد، با یک بیت تسلیم عشق می شود: هر چه گویم عشق را شرح و بیانچون به […]

اسکرول