با وجود بچه چطور طلاق بگیرم

آیا شما در این فکر هستید که چطور با وجود فرزند طلاق بگیرید؟ یا چطور با وجود داشتن یک بچه از، رابطه زناشویی خارج شوید؟ شما در پیمان ازدواجی هستید که کارآیی ندارد، اما، شما بچه هم دارید. بنابراین، ترک یک رابطه زناشویی با وجود داشتن بچه، تصمیم آسانی نیست، به دلیل اینکه این تصمیم […]

اسکرول