مراحل روانی و عاطفی در جدایی سالم چیست؟

طلاق در اصطلاح به  پایان رابطه زناشویی گفته می شود. در حقیقت همان گونه که پیوند بین افراد طبق قراردادهای رسمی و اجتماعی صورت می گیرد، وقتی طرفین نتوانند به دلایل گوناگونی مانند شخصیتی، محیطی ، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر زندگی کنند، به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم طلاق می گیرند. البته […]

چگونه می توانم یک همسر باشم، نه یک مادر!

یکی از مهم ترین عواملی که به رابطه مشترک کمک می کند، نقش هر یک از دو طرف در رابطه مشترک است. گاهی زنان از یاد می برند که در رابطه مشترک شان نقش همسر را دارند ، و سعی می کنند برای شوهران خود مادرانی دلسوز باشند. گویی با پسر بچه هایی  ناتوان  ازدواج […]

اسکرول