چرا قضاوت دیگران را می کنیم؟

“هر بار که به قضاوت دیگران می نشینیم در حال آشکار کردن بخش‌های شفا نیافتۀ خویش هستیم” فریدریش نیچه همه ما با قضاوت کماکان آشنا هستیم. کمتر کسی از بین ماست که با کلامی از دوست یا اعضای خانواده اش ناگهان سکوتی مبهم همه وجودش را فرا نگرفته باشد و احساس نکند که ای کاش  […]

چگونه می توانم یک همسر باشم، نه یک مادر!

یکی از مهم ترین عواملی که به رابطه مشترک کمک می کند، نقش هر یک از دو طرف در رابطه مشترک است. گاهی زنان از یاد می برند که در رابطه مشترک شان نقش همسر را دارند ، و سعی می کنند برای شوهران خود مادرانی دلسوز باشند. گویی با پسر بچه هایی  ناتوان  ازدواج […]

اسکرول