آگورا فوبیا یا هراس از مکان های باز چیست؟

ترس و پرهیز از مکانهای شلوغ  یا خیلی خلوت ، وسایل عمومی… که نتوان از آن به سرعت دور شد یا از کسی کمک گرفت. 1- آگورا فوبیا یا هراس از مکان های باز آگورا فوبیا از زبان یونانی به عنوان “ترس از بازار،” ترجمه شده شده است. در این اختلال ، بیمار ترس از […]

اسکرول