افسردگی چیست؟

در اختلال افسردگی فرد دارای احساسات نسبتاً ماندگار غم و اندوه ، بی ارزشی و عدم تمایل به شرکت در فعالیت های لذت بخش است.  تعریف افسردگی اختلال افسردگی (Depressive Disorders) یک بیماری است که شامل تغییر در خلق و خوی، و افکار است ، این اختلال عملکرد طبیعی فرد را در زندگی روزمره دچار […]

اسکرول