اختلال بی خوابی چیست (Insomnia Disorder)

همه ما تا حدی به تجربه نگاه دوختن به ساعت زنگ دار آشنا هستیم. بی خوابی ناتوانی ما را در به خواب رفتن یا در خواب ماندن، و یا زودتر از موعد از خواب بیدار شدن، و به عبارتی تجربه خواب ضعیف است. تعریف بی خوابی چیست؟ بی خوابی احساس خواب ناکافی و یا خوابی […]

اسکرول