اختلال استرس پس از سانحه PTSD چست؟

1- PTSD چیست؟ اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) واکنشی است که انسان در رویداد های استرس زا نشان می دهد. اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) اختلالی اضطرابی است که  فرد پس از مواجهه با حادثه ای هولناک دچار آسیب جسمی و روحی شدیدی گردد. وقایع آسیب زا که ممکن است باعث PTSD گردد شامل […]

اسکرول