سندرم تورت چیست؟

1- تعریف سندرم تورت (Tourette’s Syndrome) سندرم تورت (TS) اختلال عصبی موروثی است که حرکات و صدا های غیر ارادی های و غیر قابل کنترلی در فرد دیده می شود که به نام تیک شناخته شده است. علائم و نشانه های سندرم تورت (TS)  به طور کلی به نظر می رسد قبل از 18 ساله […]

اسکرول