خودشیفتگی چیست؟

1- تعریف اختلال شخصیت خودشیفتگی افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفتگی (Narcissistic Personality Disorder) طور کلی معتقدند که جهان حول محور آنها می گردد. شامل رفتار متکبرانه، به دور از همدردی برای افراد دیگر و تحسین خود که همه این رفتار ها به طور مداوم در محل کار و در روابط با دیگران آشکار است. […]

اسکرول