هراس اجتماعی چیست؟

1- تعریف هراس اجتماعی (Social Phobia) هراس اجتماعی، که با نام اختلال اضطراب اجتماعی نیز شناخته می شود، یک اختلال اضطرابی است که با اضطراب شدید و بیش از حد در موقعیت های اجتماعی روزمره رخ می دهد. فرد ترسی دایمی، شدید و مزمنی از اجتماع دارد. او همیشه از دیده شدن ، قضاوت شدن […]

اسکرول